Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers (LOI)

Het OCMW beheert een individuele opvangstructuur voor asielzoekers, het lokaal opvanginitiatief of LOI. Dat is een gemeubelde woning met de nodige voorzieningen, waarin de bewoners zelf instaan voor de dagelijkse basisbehoeften. Het OCMW zorgt daarbij voor sociale en medische begeleiding.

Voor wie?

Het LOI is er voor asielzoekers die materiële hulp nodig hebben.

Enkel asielzoekers van wie de asielprocedure nog niet ontvankelijk is verklaard en die rechtstreeks door de federale overheid geplaatst worden, kunnen in een LOI verblijven.

Asielzoekers kunnen enkel verblijven in een LOI van het OCMW waaraan ze worden toegewezen.