Label toegankelijkheid

Samen met de werkgroep gelijke kansen reikt het gemeentebestuur elk jaar het toegankelijkheidslabel uit.

Handelszaken, scholen, dokterspraktijken en andere die hiervoor in aanmerking komen, kunnen zelf een aanvraag doen om het label te krijgen. De werkgroep gelijke kansen brengt de handelszaak dan een bezoek en controleert een aantal voorwaarden aan de hand van de 'drempels-weg' checklist. De werkgroep brengt ook zelf handelszaken aan die volgens henĀ een inspanning leveren om hun zaak toegankelijk te maken. Of het toegankelijkheidslabel aan een handelszaak wordt toegekend, beslist de werkgroep.

Advies

Handelszaken die aanpassingswerken of verbouwingen plannen, kunnen voor advies een beroep doen op de werkgroep gelijke kansen.