Kunstwerken voor De Balluchon en Huis Proot

Gepubliceerd op dinsdag 14 november 2023 15.58 u.
Dankzij de cultuurraad kunnen twee nieuwe werken aan het al uitgebreide kunstpatrimonium van Koekelare toegevoegd worden: een imposant schilderij van lokale kunstenaar Fredcot in de Balluchon en een staande klok in 'action painting' van Jens Devrome in Huis Proot.

Een staande en nog in werking zijnde antieke klok, bewerkt met action painting door kunstenaar Jens Devrome uit Kortemark, siert sedert kort de bovenverdieping van Huis Proot in Koekelare. Het gaat om een schenking van de kunstenaar aan de gemeente, uit dankbaarheid voor de verschillende kansen die hij al kreeg om zijn werk hier te tonen, onder meer op KoekelArt en tijdens de zomertentoonstelling ‘Kunstdorp Koekelare’. De cultuurraad aanvaardde het kunstwerk op zijn beurt ook met oprechte dankbaarheid naar de kunstenaar.

Uit verschillende mogelijke staanplaatsen voor het opvallende werk werd uiteindelijk geopteerd voor Huis Proot. De klok ‘Timeless’ verwijst op die manier symbolisch naar het statige gebouw dat al meer dan 125 jaar in het centrum van Koekelare staat. Het werk komt goed tot zijn recht in het Belle Epoque-interieur van de voormalige dokterswoning dat in 2013 volledig authentiek werd gerestaureerd. Tegelijk krijg je ook een opvallende tegenstelling tussen de oorspronkelijke inrichting en het moderne karakter dat de op zich ook antieke klok heeft meegekregen.

Tienluik in cultuurzaal

In de foyer van cultuurzaal De Balluchon hangt sedert de zomer 2022 een opvallend schilderij van de Koekelaarse kunstenaar Fredcot. Vele honderden bezoekers aan één van de voorstellingen in de zaal merkten het ongetwijfeld al op. Het werk werd daar tentoongesteld tijdens Kunstdorp Koekelare in de zomer van 2022, maar niet per se bedoeld om er een vaste plaats te krijgen.

Toch vond de cultuurraad dat het tienluik aan de grote muur in de foyer volledig ‘thuishoorde’. De adviesraad wilde in de loop van deze legislatuur sowieso nog een kunstwerk aankopen om de succesvolle samenwerking ook een ‘gezicht’ te geven. Daarom werd beslist om het werk met als titel ‘When you paint the ideal woman with the color of self-defense’ aan te kopen, zodat het daar definitief zijn prachtige plaats kan behouden.

Kunstig Koekelare

Beide werken vormen een verdere aanvulling op het openbaar kunstpatrimonium dat Koekelare rijk is. Alle kunstwerken in het centrum werden vorig jaar gebundeld in de wandeling ‘Kunstig Koekelare’ en ook beide nieuwe werken liggen langs deze route.

Meer info over en een brochure van dit parcours is te vinden via www.koekelare.be/kunstig-koekelare. De brochure is ook gratis verkrijgbaar tijdens de openingsuren van de Dienst Toerisme in de Brouwerij.