Klusjesdienst

Vraag online aan

Het Sociaal Huis biedt klusjeshulp aan alleenstaanden, echtparen, samenwonenden en mensen met een handicap die niet of onvoldoende in staat zijn om zelfstandig hun privéwoning of -tuin te onderhouden. De reden daarvoor kan zowel hun leeftijd zijn als medische redenen of bijzondere sociale omstandigheden.

Heb je een verhoogde tegemoetkoming, een OMNIO-statuut of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of cliënten van de sociale dienst van het OCMW, dan kan je genieten van het sociaal tarief. Je betaalt dan 12 euro voor 1 uur. Daarna rekenen we 3 euro per kwartier aan.

De verplaatsingskosten binnen Koekelare bedragen 3 euro. Voor verplaatsingen buiten Koekelare betaal je 0,3349 euro per kilometer.

Voor het gebruik van materiaal van het OCMW betaal je 3 euro. Het gras wordt enkel gemaaid met de grasmachine van het OCMW. Daarvoor vragen we een bijdrage van 3 euro.