Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen

Wat is KJV?

De Kinder- en Jeugdjury Koekelare (KJV) brengt kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar in contact met goede, recente jeugdboeken.

Van september tot april lezen de leden 8 vooraf geselecteerde boeken. In diezelfde periode komen ze een 5-tal keren samen in de bib om over de gelezen boeken van gedachten te wisselen. Vrijwillige begeleiders helpen daarbij. Na afloop van het leesjaar bekroont elke groep haar favoriete boek. Uit de bekroningen van alle Vlaamse KJV-groepen worden de winnende auteurs gekozen tijdens een groot bekroningsfeest. Meer info vind je op www.kjv.be

Wat moet je doen?

Aan kinderen van de derde kleuterklas worden kleuterboeken voorgelezen in de bibliotheek.

Kinderen van 7 tot 12 jaar lezen de boeken thuis en komen met de leesgroep samen in de bibliotheek om met een leesbegeleider deze boekjes te bespreken en verder uit te werken.

Kinderen ouder dan 12 jaar lezen de boeken zelfstandig. De boeken zijn beschikbaar in de bibliotheek, de volgorde en het tempo zijn vrij te kiezen.

Welke leeftijdsgroepen zijn er? 

Groep 1: 3de kleuterklas
Groep 2: 1ste en 2de leerjaar
Groep 3: 3de en 4de leerjaar
Groep 4: 5de en 6de leerjaar
Groep 5: 1ste en 2de middelbaar
Groep 6: 3de en 4de middelbaar

Waar?

KJV vind je terug in zowat 100 Vlaamse gemeenten. De KJV in Koekelare komt samen in hoofdbibliotheek De Brouwerij.

Wanneer?

De startvergadering vindt elk jaar plaats in september in de hoofdbibliotheek. Alle ingeschreven juryleden worden erop uitgenodigd.

Hoe inschrijven?

Inschrijven is gratis en doe je door de inschrijvingsstrook (krijgen de kinderen mee de 1ste week van september op school of is te verkrijgen aan de balie) in te vullen en af te geven in de bibliotheek. Je kunt ook je gegevens doormailen naar anja.brodeoux@koekelare.be.