Huurproblemen als gevolg van de coronacrisis?

Gepubliceerd op maandag 18 mei 2020 17.24 u.
Private huurders en verhuurders van een woning die problemen ondervinden als gevolg van de coronacrisis kunnen de Vlaamse Ombudsdienst vragen tussen hen te bemiddelen.

De Ombudsman als onafhankelijke bemiddelaar

De ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig. Hij komt niet op voor de belangen van de huurder of de verhuurder maar helpt partijen om te komen tot een oplossing die rekening houdt met de rechten en belangen van beide partijen. De ombudsman is ook geen rechter, hij zal niets opleggen aan beide partijen. Zij komen samen vrijwillig tot een akkoord of niet.

Wanneer kan je een beroep doen op bemiddeling door de Ombudsdienst?

  • Het moet gaan om een probleem dat verband houdt met huur. Alle aspecten in de relatie tussen huurder en verhuurder komen in aanmerking. Voorbeelden: betalingsproblemen, (dringende) herstellingen, problemen bij de start of het einde van een huurcontract, verhuis,…
  • Het huurprobleem moet veroorzaakt zijn door de coronacrisis.
  • De huurder moet zijn hoofdverblijfplaats hebben in het gehuurde goed. (Handelshuur en studentenkamers komen niet in aanmerking voor bemiddeling.)
  • Het goed dat verhuurd wordt moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest. Huurwoningen in Brussel en Wallonië komen niet in aanmerking.
  • Huurder of verhuurder heeft zelf al een eerste poging ondernomen om onderling tot een oplossing te komen.
  • Je contacteert de ombudsman voor 1 oktober 2020. Dit is een uitzonderlijke en tijdelijke extra bevoegdheid van de ombudsman in het kader van de coronacrisis.

Wat houdt de bemiddeling door de ombudsman in?

De ombudsman werkt op basis van de informatie die huurder en/of verhuurder hem meedelen. Er wordt geen informatie opgevraagd bij andere instanties.

Op basis van die gegevens zal de ombudsman inschatten of een bemiddeling zinvol is. Is dat niet het geval, zal hij gericht doorverwijzen naar andere organisaties die kunnen helpen. Als een bemiddeling wordt gestart zal een onderzoeker van de ombudsdienst de huurder en de verhuurder contacteren en gedurende drie weken met beide partijen overleggen om zo tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Contact

Contact opnemen met de Vlaamse Ombudsdienst kan op het nummer 1700 van de Vlaamse Infolijn of via e-mail naar info@vlaamseombudsdienst.be.

Meer info: www.vlaamseombudsdienst.be.