Huisvesting

  • Administratieve ondersteuning bij inschrijven op wachtlijsten sociale verhuurkantoren : de Mandel, Regionaal Sociaal Verhuurkantoor.
  • Uitleg geven over huurwaargborg.
  • Samenwerking met Huurdersbond West-VLaanderen.
  • Er wordt hulp geboden bij :
  1. Inschrijvingen op wachtlijst OCMW - De Mandel - RSVK.
  2. Contacten met eigenaars.
  3. Contacten met 'huizen voor daklozen'. (opvang daklozen)