Hoger zoutgehalte in waterlopen kust- en poldergebied

Gepubliceerd op maandag 6 mei 2019 18.14 u.
De aanhoudende droogte veroorzaakt opnieuw een hoger zoutgehalte in de waterlopen in het kust-en poldergebied. In normale omstandigheden wordt het zoute grondwater weggeduwd door zoet oppervlaktewater. Een hoger zoutgehalte kan voor problemen zorgen.

Bij het vee door ervan te drinken of door schade bij beregening met verzilt oppervlaktewater.

De diensten van de Middenkustpolder en de buurpolders hebben een geleidbaarheidsmeter ter beschikking. Meten is weten, wie twijfelt kan steeds contact opnemen om een meting uit te voeren.

Info

Contact Middenkustpolder: 059 27 84 77.