GIS - Geografisch Informatie Systeem

Het GIS is een informatiesysteem waarmee geografische of ruimtelijke gegevens kunnen worden verzameld, opgeslagen, bewerkt en geanalyseerd. Het toont alle informatie die verbonden is aan een geografische ligging.