GIS

Het Geografich Informatie Systeem is een informatiesysteem waarmee geografische of ruimtelijke gegevens kunnen worden verzameld, opgeslagen, bewerkt en geanalyseerd. Het toont alle informatie die verbonden is aan een geografische ligging.

De dienst GIS houdt zich bezig met:

  • het plannen- en vergunningenregister
  • het register van de onbebouwde percelen
  • vastgoedinformatie (stedenbouwkundig uittreksel en stedenbouwkundige inlichtingen)
  • CRAB (Centraal Referentie Adressen Bestand)
  • kadastrale gegevens
  • huisvesting (kwaliteitsonderzoeken van woningen)
  • taxi- en VVB-vergunningen (verhuur voertuig met bestuurder)