Generatie Rookvrij

Koekelare gaat voor ‘Generatie Rookvrij!’

'Generatie Rookvrij’ is een brede beweging van organisaties en burgers die ijveren voor een samenleving waarin kinderen en jongeren niet meer verleid worden om te beginnen met roken. Het doel is om een eerste rookvrije generatie te creëren waarin alle kinderen die geboren worden vanaf 2019 rookvrij kunnen opgroeien. Zo wordt een generatie opgevoed die in 2037 kan claimen “ik behoor tot de Generatie Rookvrij.”

De gemeente Koekelare startte ‘Generatie Rookvrij’ in 2019 met het rookvrij maken van haar eigen speelpleinen en het Motepark. Door het opnemen van deze doelstelling in het meerjarenplan en het lokaal gezondheidsbeleid maken we op termijn werk van het rookvrij maken van andere plaatsen met een openbaar karakter waar veel kinderen en jongeren komen zoals de jeugdvereniging, de sportverenigingen e.d…

Wat is het niet?

‘Generatie Rookvrij’ is geen verhaal van nieuwe rookverboden. Het is niet gericht tégen rokers. Rokers worden net gevraagd om te helpen het goede voorbeeld te geven en niet te roken in het bijzijn van kinderen. Rokers hoeven niet te stoppen om een rookvrije omgeving te realiseren. Onderzoek geeft aan dat ook onder rokers er een breed draagvlak is om niet te roken in buurt van kinderen en jongeren.

Meer informatie over dit project kun je verkrijgen bij schepen Stijn Ramboer - schepen voor Gezondheid, e-mail: dhr.stijn.ramboer@gmail.com.