Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert 10 keer per jaar. De zittingen zijn openbaar. 

De raadzaal bevindt zich in CC De Brouwerij

De gemeenteraad bestaat uit 19 verkozen leden.

Samenstelling