Gemeentelijke premie aankoop en installatie zonneboiler

Een zonneboiler is een actief thermisch zonne-energiesysteem voor de opwarming van sanitair water en/of gebouwen op basis van zonne-energie.

De gemeente verleent een premie voor de aankoop en de installatie van een zonneboiler als alternatieve energiebron.

De voorwaarden om de premie te ontvangen vind je in het reglement.