Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder versterkt de Gecoro advies over stedenbouwkundige verordeningen. De Gecoro kan ook advies geven over vergunningsaanvragen en over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening.

Voorzitter

Gerdi Staelens
Konijnenstraat 8
8680 Koekelare

tel. 0475 58 50 51

gst@winking.be

Secretaris

Lode Claeys
Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare

tel. 051 58 92 01