Gebruik openbaar domein

Wie gebruik wil maken van het openbaar domein voor bv. werken, om een container of een stelling te plaatsen, voor de opslag van bouwmateriaal, ... heeft daarvoor een signalisatievergunning nodig. 

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Ook beveiligt de signalisatie de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden, zodat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft. 

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden je moet plaatsen en welke bijkomende maatregelen je eventueel moet nemen. 

Hoe aanvragen? 

Dien je aanvraag minimaal 5 werkdagen vooraf in. Dat kan digitaal met dit aanvraagformulier.

Na goedkeuring verleent de burgemeester de vergunning.

Retributie

Voor een ingebruikname van het openbaar domein vanaf 12 kalenderdagen is een retributie verschuldigd. Ingebruikname van het openbaar domein van maximum 11 kalenderdagen is vrijgesteld. Bij elke ingebruikname vanaf 12 kalenderdagen wordt de retributie toegepast vanaf de 1ste kalenderdag.

De tarieven en voorwaarden van deze retributie kan je terugvinden in het retributiereglement.