Financiële steun

Een inkomen kan tijdelijk ontoereikend zijn om alle rekeningen te betalen. Het OCMW kan, na een grondig sociaal-financieel onderzoek, financiële steun toekennen (voor medische kosten, de elektriciteitsrekening, een huurwaarborg, …). Het bedrag van deze steun is afhankelijk van elke specifieke situatie.

Bij iedere vraag om financiële steun beslist de raad voor maatschappelijk welzijn aan de hand van het sociaal verslag, zoals opgemaakt door de maatschappelijk werker, om de financiële steun al dan niet toe kennen. De raad voor maatschappelijk welzijn kan ook beslissen dat je de steun moet terugbetalen via een afbetalingsplan.