Een evenement melden

Als je een evenement wil organiseren waar muziek wordt geproduceerd en dat toegankelijk is voor het publiek, moet je hiervoor minstens 2 maanden vooraf een toelating aanvragen. Organiseer je een dergelijk evenement voor de eerste keer in de gemeente, dan moet je de burgemeester hiervan minimaal 4 maanden op voorhand op de hoogte brengen.

Als de aanvraag of de melding alle vereiste gegevens bevat, levert de gemeentelijke administratie een ontvangstbewijs af. Dit ontvangstbewijs volstaat als bewijs dat de organisator de voorziene vergunnings -of meldingsaanvraag heeft gedaan.

De aanvraag kan je doen met het formulier hieronder.