Droogte maart - september 2020: schadevergoeding aanvragen

Gepubliceerd op donderdag 15 juli 2021 15.06 u.
Inwoners van Koekelare kunnen voor schade, die werd geleden naar aanleiding van de droogte van 15 maart - 15 september 2020, een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds ten laatste tegen 31 oktober 2021.

Vlaanderen heeft de droogte van 15 maart tot 15 september 2020 erkend als ramp. De gemeente Koekelare is opgenomen in de geografische uitgestrektheid van deze ramp.

Dit betekent dat voor schade, die werd geleden in Koekelare naar aanleiding van deze droogte, een aanvraag tot tegemoetkoming kan worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds. De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen is vastgelegd op 31 oktober 2021.

Hoe aanvragen?

De aanvraag dien je bij voorkeur in via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien ben je er zeker van dat je aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.

Indien je verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te dienen, dan kunnen de aanvraagformulieren gedownload worden via deze website. De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het nummer 02 553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be