Doorgangswoning

Het Sociaal Huis biedt crisisopvang in de doorgangswoning.

Een doorgangswoning is een woning die het Sociaal Huis voor een korte periode ter beschikking stelt aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden. De opvang is bestemd voor wie zich in een precaire woonsituatie bevindt door uithuiszetting, relationele problemen, dakloosheid, een woningbrand, …

Het verblijf in een doorgangswoning biedt een tijdelijke periode van woonzekerheid om een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie te vinden. Een doorgangswoning biedt geen oplossing voor mensen die willen verhuizen omdat hun huur te hoog is of voor asielzoekers die zich willen vestigen in onze gemeente.

Pas nadat de sociale dienst onderzocht heeft of er geen alternatieven zijn, kan je in de doorgangswoning terecht. Ook is het slechts een onderdeel van de totale begeleiding van de bewoner. In overleg met de maatschappelijk werker wordt alles in het werk gesteld om het gebruik van de doorgangswoning te beëindigen en een structurele oplossing te vinden voor het huisvestingsprobleem.