De Katrol

Het doel van De Katrol Koekelare is kansarme kinderen kansrijker maken. De Katrol doet dat door ouders meer bij de school te betrekken en inzicht te bieden in opvoeding en onderwijs.

De Katrol geeft studieondersteuning aan huis, op een speelse en creatieve manier aangeboden door studenten van hogescholen en universiteiten. De Katrol biedt dus geen begeleiding, maar wel ondersteuning op maat.

De doelgroep zijn kinderen van de 3de kleuterklas en het 1ste en 2de leerjaar. De studenten krijgen de kans om, tijdens hun opleiding, samen te werken met kwetsbare gezinnen.

Deze ondersteuning op maat is volledig gratis en kan via verschillende kanalen aangemeld worden. Ook het gezin zelf kan zich spontaan aanmelden. Na de aanmelding gaat de ankerfiguur op huisbezoek bij het gezin om de werking van De Katrol toe te lichten. Het gezin beslist zelfstandig of het de ondersteuning wil opstarten. Na een eerste gesprek van het gezin met de student, volgt de ankerfiguur de ondersteuning, in overleg met de student en het gezin, verder op.