Coronavirus: blijven volhouden is de boodschap

Gepubliceerd op dinsdag 14 juli 2020 11.46 u.
De inspanningen van de afgelopen maanden hebben er voor gezorgd dat we de coronapandemie konden afzwakken. Het virus is er echter nog altijd. Net daarom mogen we de aandacht niet laten verslappen en moeten ook nu waakzaam zijn en blijven volhouden.

Ga je er tijdens de komende zomerperiode op uit, hou dan altijd ‘de gouden regels van 6’ in je achterhoofd want ze blijven belangrijk:

  • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
  • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
  • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;
  • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen tot en met jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
  • Het is mogelijk om wekelijks met 15 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (de uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 15 personen mogen elke week veranderen;
  • Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 15 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant);

Naast de zes gouden regels (zie ook afbeelding hiernaast), is het ook belangrijk om:

  • medewerking te verlenen aan het contactonderzoek. De kans bestaat dat je wordt opgebeld naar aanleiding van gekende besmettingen. Wees solidair en bescherm zo je naasten;
  • de opgelegde maatregelen op alle drukkere plaatsen en bij de horeca goed na te leven;
  • de plaatsen waar mondmaskers verplicht zijn (winkels, winkelcentra, bioscopen, openbaar vervoer (ook op het perron en in het station), theater- en concertzalen, bibliotheken, gebedshuizen, conferentiezalen, musea en auditoria) te respecteren.

Informeer je goed en volg de geldende richtlijnen via www.info-coronavirus.be