Coronavirus - help jezelf en anderen te beschermen

Gepubliceerd op donderdag 12 maart 2020 17.38 u.
In de strijd tegen het coronavirus doen de Belgische gezondheidsautoriteiten er alles aan om ieders gezondheid te beschermen. In de versterkte fase 2 gelden er enkele extra maatregelen, in het bijzonder voor evenementen en de bescherming van ouderen, kinderen en risicogroepen.

Het lokaal bestuur Koekelare volgt het advies van de Vlaamse en de Federale overheid verder nauwlettend op en neemt de volgende preventieve maatregelen om het virus in te dijken. Er zijn evenwel wijzigingen van dag tot dag en van uur tot uur. Deze maatregelen zullen nog bijgestuurd worden.

Evenementen

Het lokaal bestuur beveelt de verenigingen en andere organisatoren van evenementen ten stelligste aan om de organisatie van evenementen in vraag te stellen. Is de activiteit niet noodzakelijk of breng je senioren, zieken of andere risicogroepen in gevaar, dan kan je beter beslissen om de activiteit uit te stellen of te annuleren.

Vandaag deed provinciegouverneur De Caluwé een oproep om alle evenementen voorlopig te schrappen. Het gaat hier zowel om grotere als kleinere evenementen, indoor en outdoor. Het gemeentebestuur ondersteunt deze oproep.

Voor evenementen die zouden plaatsvinden in gemeentelijke accommodatie en die niet kunnen doorgaan, rekent het bestuur uiteraard geen annuleringskosten aan.

Het gemeentebestuur annuleert nu reeds zelf de volgende activiteiten:

 • de Gezellige Tallore op 20 en 24 maart
 • de lezing van Pedro De Bruyckere op 24 maart
 • de uitstap naar Walibi met de Tienerwerking op 9 april
 • het Ouderenfeest op 8 mei

Bescherming van ouderen en risicogroepen

Naast het afgelasten van enkele activiteiten, neemt het lokaal bestuur ook enkele extra maatregelen om ouderen en risicogroepen te beschermen. Zo worden de bezoeken aan de jarige 80-jarigen en de seniorensport op maandag in de sporthal opgeschort.

Voor de assistentiewoningen gelden er speciale maatregelen en vragen we de bezoeken aan de bewoners tot een minimum te beperken.

Behoor je tot een risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongeren dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)? Vermijd dan evenementen. Je loopt er meer risico om besmet te geraken.

Administratieve diensten

We vragen de administratieve diensten in het gemeentehuis en het Sociaal Huis enkel te bezoeken voor de meest noodzakelijke dienstverlening. Als je geen dringende vragen hebt, stel je je bezoek beter uit.

Hygiënemaatregelen blijven van toepassing

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen. Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.

Wat kan je doen?

 1. Blijf thuis als je ziek bent.
 2. Was regelmatig je handen met water en zeep.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Meer informatie

Heb je nog vragen ? Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bel 0800 14 689.