Commissie schade aan teelten

Wanneer je als land- of tuinbouwer door overmacht (zoals onweer, hagel, overstroming, vorst, droogte, ...) slachtoffer bent van schade aan je land- of tuinbouwteelten, dan kan je dat melden.

De schattingscommissie komt dan langs om de schade officieel vast te stellen.