Captatieverbod in West-Vlaanderen sterk uitgebreid

Gepubliceerd op donderdag 25 juli 2019 12.20 u.
De zomerdroogte houdt aan. Door de extreme hitte dalen de peilen van de waterlopen sneller en vermindert de waterkwaliteit almaar meer. Daarom wordt het captatieverbod in West-Vlaanderen verder uitgebreid.

 

Het West-Vlaams Droogteoverleg kwam vandaag samen. Gouverneur Decaluwé stemde af met de waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen over het captatieverbod op provinciegrensoverschrijdende waterlopen. Vanaf vandaag kan er enkel nog water worden gecapteerd uit de bevaarbare waterlopen en de onbevaarbare waterlopen van de Oostkustpolder en de Nieuw polder van Blankenberge, mits de nodige vergunning. Het captatieverbod geldt ook voor alle afgesneden meanders van de Leie en de Schelde. Het eerder ingesteld captatieverbod voor alle waterlopen van de IJzer blijft. 

Uitzonderingen

Watercaptatie uit de onbevaarbare waterlopen blijft wel toegestaan voor :

  • weidepompjes voor dieren
  • vullen van spuittoestellen voor gewasbescherming

Watergebruik

Er worden geen beperkingen opgelegd voor het gebruik van water. Gewassen (maar ook sportvelden…) beregenen kan dus wel, maar enkel uit andere waterbronnen dan de waterlopen.Er wordt wel aangedrongen om efficiënt met het water om te springen.