Buddywerking

De gemeente, het Sociaal Huis en haar vrijwilligers slaan de handen in elkaar om niet-Belgische inwoners in onze gemeente de kans te geven zich te integreren. Ze willen daarmee zorgen voor meer sociale cohesie tussen alle inwoners van Koekelare, ongeacht hun afkomst, ras of nationaliteit.

Een vrijwilliger of buddy ondersteunt een niet-Belgische nieuwkomer. De buddy helpt de nieuwkomer zijn weg te vinden in Koekelare en bevordert zo de integratie.