Bestuursmeerderheden sinds WOII

Legislatuur Bestuursmeerderheid Oppositiepartijen
1947-1954 CVP (6) Gemeentebelangen (5) 
1954-1958  Katholieke lijst (6) Gemeentebelangen (5)1
1959-1964 Katholieke lijst (8)  Gemeentebelangen (2), BSP (1)2 
1965-1970  Katholieke partij (7)  Gemeentebelangen (4)3 
1971-1976  Gemeentebelangen (5), KVP (2), BSP (1)  Koekelaars welzijn (7)4 
1977-1982  Katholieke eenheidslijst (10)  Center (7), BSP (2)5 
1983-1988 

CVP (7), Center (4)

CVP (6), SP (3) 

Nieuw Koekelare (5), SP (3)6

Center (4), Nieuw Koekelare (5), Onafhankelijken (1)7 

1989-1994  Nieuw Center (9), SP (3)  CVP (7)8 
1995-2000  CVP/VU (5), SP (3), DOEN (2)  VLD (9)9 
2001-2006  SP.A (7), CD&V (4)  VLD (8)10 
2007-2012  SP.A (7), CD&V (6)  VLD (6)11 
2013-2018  SP.A (9), N-VA (1)  Open Vld (5), CD&V (4)12 

 (het aantal zetels in de gemeenteraad)

1 De gemeenteraadsverkiezingen van 12 oktober 1952 moesten drie keer worden overgedaan. Dat betekende dus in totaal vier keer stemmen voor een nieuwe gemeenteraad, een unicum in België! Daardoor kon de nieuwe gemeenteraad pas samengesteld worden op 7 september 1954.

2 Voor de tweede maal in de geschiedenis kwam er een afzonderlijke socialistische lijst op (de eerste keer was in 1938). Die behaalde voor het eerst een zetel.

3 De BSP kwam opnieuw apart op maar behaalde geen zetel.

4 In 1970 fuseerde Koekelare met Bovekerke en Zande en spreken we voor het eerst van Groot-Koekelare. 4 volledige lijsten boden zich aan. Geen enkele partij behaalde de volstrekte meerderheid en er moest een coalitie gevormd worden. Uittredend burgemeester Lootens zetelde ondertussen als volksvertegenwoordiger voor de VU en kwam op met de lijst Koekelaars Welzijn, maar belandde na 3 legislaturen burgemeesterschap in de oppositie. Gemeentebelangen (voor het eerst sinds de legislatuur 1927-1932), Kristelijke Volkspartij en BSP (voor de eerste keer in de geschiedenis) maakten deel uit van de meerderheid.

5 Bij deze verkiezingen waren er 19 raadsleden te verkiezen. Koekelaars Welzijn en KVP verenigden zich in de Katholieke eenheidslijst, die de absolute meerderheid behaalde.

6 5 lijsten stelden zich voor aan de kiezer (de 4 in de tabel plus de VU). De lijst Nieuw Koekelare met als lijsttrekker Walther Holvoet was volledig nieuw.

7Na het overlijden van burgemeester Jonckheere in 1986 vormden Center, Nieuw Koekelare en Jozef Beernaert, die brak met de CVP, een meerderheid. Gabriël Van der Cruyssen werd burgemeester en Walther Holvoet (Nieuw Koekelare) kwam in het schepencollege terecht. De CVP behield weliswaar zijn 2 zetelende schepenen.

8 Nieuw Koekelare en Center verenigden zich in de lijst Nieuw Center. De eerste 'paarse' coalitie, de CVP belandde in de oppositie. De VU behaalde opnieuw geen zetel.

9 Nieuw Center kwam op onder VLD-vlag. Walther Holvoet scheurde zich terug af en kwam op met een eigen lijst, DOEN. CVP en VU vormden een kartellijst. Voor de tweede keer werd een tripartite gevormd, die deze keer evenwel 1 enkele zetel op overschot had. NIEUW was de 5de lijst die zich aan de kiezer presenteerde onder aanvoering van Gentiel Beernaert.

10 Er waren opnieuw 5 lijsten. CVP en VU kwamen terug afzonderlijk op, de VU behaalde geen zetel. Ook DOEN kwam op maar ook deze partij behaalde geen zetel. NIEUW kwam niet langer op.

11 4 lijsten stelden zich verkiesbaar. Nieuwkomer OPBOUW KOEKELARE behaalde geen zetel. 

12 Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 kwamen 5 lijsten op. De N-VA behaalde 1 zetel en kwam samen met de SP.A in de meerderheid. De Lijst OPBOUW KOEKELARE / GROEN KOEKELARE slaagde er niet in een zetel binnen te halen.