Beleidsnota 2019-2024

Gepubliceerd op dinsdag 22 oktober 2019 16.25 u.
De coalitie van SP.A en Open VLD heeft de krachtlijnen van het beleid voor de komende jaren vastgelegd in een beleidsnota. Het ontwerp van beleidsnota werd op 21 oktober aan de gemeenteraad voorgelegd.

De beleidsnota kun je hier lezen of komen inkijken op het secretariaat in het gemeentehuis. Heb je vragen, opmerkingen of voorstellen? Kom gerust langs in het gemeentehuis bij de algemeen directeur, de burgemeester of de schepenen. Je kan tot 29 november je opmerkingen doorgeven.