Bekendmakingen beslissing omgevingsvergunning

Op grond van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden alle beroepstermijnen die nog niet verstreken waren voor 24 maart 2020 verlengd met 30 dagen.

Bijlagen