Algemeen directeur

Lode Claeys is de algemeen directeur van Koekelare. Hij is de schakel tussen de politieke verantwoordelijken en de gemeentediensten.

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor:

  • de algemene leiding en co√∂rdinatie van de gemeentelijke diensten
  • het personeel
  • de voorbereiding van de dossiers die aan de gemeenteraad en het schepencollege worden voorgelegd
  • de voorbereiding van de vergaderingen van de gemeenteraad en het schepencollege en het opstellen van de notulen ervan
  • de opvolging van de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad en het schepencollege
  • beleids- en juridisch advies aan het bestuur
  • de behandeling van de briefwisseling
  • het beheer van het gemeentearchief