Open Monumentendag: korte gidsbeurten rond duurzaamheid, prostitutie tijdens WOI, heraanleg Oostmeetstraat

Het Lange Max Museum bouwt tijdens Open Monumentendag verder op de succesformule van de afgelopen jaren. Meerdere gidsen staan opgesteld rond de bedding van het kanon, elk met hun eigen verhaal. Het Europees thema 'duurzaamheid' en het Ginter-thema 'circulaire economie' worden in relatie gebracht met de Eerste Wereldoorlog.

Dat oorlog voeren duur is, weten we door de nieuwsberichten over Oekraïne. De impact op het dagelijkse leven hiervan is navenant. Tijdens WO1 was dat niet anders. Het was de directe stimulans om duurzaam om te gaan met grondstoffen en waar mogelijk materialen te hergebruiken. Hiervan zullen talrijke voorbeelden worden aangehaald.

Een pittig en rijkelijk geïllustreerd onderwerp wordt o.a. 'prostitutie tijdens WO1'. Met enige fantasie kan dit onderwerp ook in relatie gebracht worden met de hoofdthema's.

Er wordt tot slot van de gelegenheid gebruik gemaakt om een actueel onderwerp te brengen, m.n. de heraanleg van de Oostmeetstraat. Het tracé van deze weg gaat terug tot een oude tramlijn, waarvan de sporen stevig in de hoogovenslakken lagen. Die slakken werden gerecupereerd om er asstenen van te maken. Het productieproces zal tot in de kleinste details worden toegelicht aan de hand van originele machines.

Kom zeker langs. Lange Max vzw geeft aan elke 100ste bezoeker een geschenkbon voor een gratis gidsbeurt voor een groep naar keuze.

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Organisatie

Lange Max Museum

Filter op categorie