Voordracht Gierzwaluwen

Gierzwaluwen zijn sublieme vliegers, die vrijwel hun hele leven in de lucht doorbrengen. Na een vlucht van zo'n 9.000 kilometer vanaf zuidelijk Afrika komen ze in het voorjaar aan. Het is belangrijk dat er dan voldoende nestgelegenheid is, want ze zijn hiervoor compleet afhankelijk van de mens. Na zo'n 100 dagen bij ons vertrekken de gierzwaluwen weer richting het zuiden. Mét hun jonkies, die direct vanuit het nest meevliegen en zo'n 2 à
3 jaar continu in de lucht blijven! Aan bod komt niet enkel hun levenswijze aan bod, maar ook hoe we hen kunnen helpen.

Om een zicht te hebben op het aantal deelnemers vragen we om vooraf in te schrijven via de website. Op de dag zelf kunnen mensen nog aansluiten bij de lezing als er nog plaatsen vrij zijn.

Programma:
vanaf 19.15: ontvangst deelnemers
19.30: start voordracht
aansluitend nakaarten voor wie zin heeft

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Organisatie

Natuurwerkgroep De Kerkuil

Filter op categorie