Aangifte tweede verblijven

Voor de aanslagjaren 2021-2025 wordt er belasting geheven op tweede verblijven gelegen op het grondgebied van de gemeente, ongeacht het feit of ze al dan niet in de kadastrale legger zijn ingeschreven. 

Het bedrag werd vastgesteld op € 750 per jaar en per tweede verblijf. De belasting is verschuldigd door wie op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf. 

Het aangifteformulier vind je als bijlage en kan je indienen bij de dienst Bevolking in het gemeentehuis. Je kan je aangifte ook eenvoudig digitaal indienen via deze link: Online aanvragen