Verbod op onttrekking van water uit alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen

Gepubliceerd op dinsdag 19 juli 2022 12.30 u.
Update! Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen kondigde gouverneur Carl Decaluwé op 18 juli 2022 een uitbreiding van het tijdelijk onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen af.

De debieten en waterpeilen van de West-Vlaamse waterlopen zijn onder invloed van de hoge temperaturen en het uitblijven van betekenisvolle neerslag verder gedaald. Heel wat waterlopen staan zelfs al droog. In andere waterlopen stijgt de zoutconcentratie dan weer heel snel. Naar analogie met de andere Vlaamse provincies werd dan ook beslist om een onttrekkingsverbod af te kondigen op alle onbevaarbare waterlopen in de provincie West-Vlaanderen.

Het besluit (zie hieronder) treedt in werking vanaf 18 juli 2022 tot het wordt opgeheven bij besluit van de gouverneur. Het vervangt het besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen van 13 juli 2022.