Naar inhoud

Nieuwe oproep Leaderprojecten Westhoek

Leaderprojecten Westhoek

Via een nieuwe oproep gaat de Plaatselijke Leadergroep op zoek naar nieuwe plattelandsprojecten om te ondersteunen. Organisaties en verenigingen met een innoverend en uitdagend projectidee voor de Westhoek kunnen hun aanvraag indienen tot en met 3 april 2018. Alle info vind je terug op de website www.west-vlaanderen.be/leader.

‘Leader’ is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland in de ‘Leadergebieden’ verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen en zo het economisch en maatschappelijk weefsel versterken.

De projecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of biologische land-, tuin- en bosbouwsector, komen de profilering en promotie van de streekidentiteit ten goede of willen armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken.

In West-Vlaanderen zijn er twee Leadergebieden: de Westhoek (18 gemeenten) en Midden-West-Vlaanderen (14 gemeenten).Voor plattelandsprojecten in de Westhoek is tot 2020 in totaal € 4,84 miljoen beschikbaar. Voor de regio Midden-West-Vlaanderen is dit € 1,47 miljoen. Deze enveloppes bestaan voor 50 % uit Europese, voor 25 % uit Vlaamse en voor 25 % (€ 1,57 miljoen) uit provinciale middelen.

In deze programmaperiode, sinds 2014, werden voor Leader Westhoek al 38 projecten goedgekeurd. In totaal werd op die manier al ruim € 3,2 miljoen Leadersteun aan de Westhoek toegekend.

Meer info: Leader Westhoek, Wouter Bertier, 0499 56 59 87 of wouter.bertier@west-vlaanderen.be.

Downloads

datum van het bericht: dinsdag 27 februari 2018