Naar inhoud

Wegen- en rioleringswerken Sterrestraat, Oostmeetstraat, Stationsstraat: aangepaste planning

Wegenwerken

De voorbereidende werken uitgevoerd door De Watergroep in de Stationsstraat hebben vertraging. Daardoor gaan de eigenlijke wegenwerken hier pas op 5 maart van start. Het kruispunt Noordomstraat/Stationsstraat wordt dan heraangelegd en in de Stationsstraat worden de voetpaden vernieuwd. Volgens de huidige planning zullen deze werken klaar zijn tegen eind maart. De Noordomstraat zal door de werken van 5 maart tot en met 30 maart afgesloten zijn voor doorgaand verkeer.

In de Oostmeetstraat (tussen de Sterrestraat en de Noordomstraat) worden vanaf 19 maart rioleringswerken uitgevoerd. De werken beginnen op het kruispunt Oostmeetstraat/Noordomstraat. De nutsbedrijven voeren hier eerst voorbereidende werken uit.

In de Sterrestraat voert Infrax voorbereidende werken uit.

Deze voorbereidende werken, waarbij de water-, gas- en elektriciteitsleidingen worden vernieuwd, kunnen voor verkeershinder zorgen.

Meer info? Neem contact op met Bart Inghelbrecht van de technische dienst op het nummer 051 61 04 93 of via bart.inghelbrecht@koekelare.be.

datum van het bericht: vrijdag 09 februari 2018