Naar inhoud

Huisvesting - Ruimtelijke Ordening

Bij deze dienst kan je inzage verkrijgen in het Gewestplan, het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA), het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS), het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) en verkavelingen.

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning vervangt sinds 1 juni 2017 de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Als je wilt bouwen of verbouwen, kan je bij de dienst Ruimtelijke Ordening nagaan of je een vergunning of een melding nodig hebt. Meer informatie op www.omgevingsloket.be.

Premies
Het gemeentebestuur voorziet al jaren een toelage voor wie zijn oude woning functioneel verbetert. Ook de aanpassing van de woning aan een inwonende andersvalide komt hiervoor in aanmerking. Voor het bouwen en verbouwen van woningen zijn er ook premies en steunmaatregelen van andere instanties, zoals Infrax, Wonen-Vlaanderen en de Federale Overheidsdienst Financiën. Meer informatie op www.premiezoeker.be of www.hetportaal.be.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?

Praktisch

Huisvesting - Ruimtelijke Ordening

Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare


Tel:  051 61 04 82
Fax:  051 58 84 96
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8u30 tot 12u30
13u30 tot 19u
Dinsdag 8u30 tot 12u30
Woensdag 8u30 tot 12u30
Donderdag 8u30 tot 12u30
Vrijdag 8u30 tot 12u30

Meer info