Naar inhoud

GIS - Mobiliteit

Het Geografisch Informatie Systeem is een informatiesysteem waarmee geografische of ruimtelijke gegevens kunnen worden verzameld, opgeslagen, bewerkt en geanalyseerd. Het toont alle informatie die verbonden is aan een geografische ligging.

De dienst houdt zich bezig met:

• het plannen- en vergunningenregister

• het register van de onbebouwde percelen

• vastgoedinformatie (stedenbouwkundig uittreksel en stedenbouwkundige inlichtingen)

• CRAB (Centraal Referentie Adressen Bestand)

• kadastrale gegevens

• huisvesting (kwaliteitsonderzoeken van woningen)

• taxi- en VVB-vergunningen (verhuur voertuig met bestuurder)

• aanvraag parkeerverbod (beperkte inname openbaar domein)

• aanvraag signalisatievergunning inname openbaar domein: voetpad, fietspad, rijbaan, gelijkgrondse en/of verhoogde berm

• aanvraag signalisatievergunning inname openbaar domein voor werken met opbraak

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?

Praktisch

GIS - Mobiliteit

Gemeentehuis
Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare


Tel:  051 61 04 92
Fax:  051 58 84 96
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8u30 tot 12u30
13u30  tot 19u
Dinsdag 8u30 tot 12u30
Woensdag 8u30 tot 12u30
Donderdag 8u30 tot 12u30
Vrijdag 8u30 tot 12u30