Naar inhoud

Brandweer

Brandweerkazerne

Koekelare heeft een eigen gemeentelijk brandweerkorps dat bestaat uit een kader van 36 vrijwilligers. Dit betekent dat deze mensen, naast hun hoofdberoep, ook nog de taak van brandweerman of -vrouw vervullen, na het volgen van een stage en een aangepaste opleiding bij de West-Vlaamse Brandweerschool. De brandweerkazerne, waar alle interventiematerieel ondergebracht is en waar het korps een lokaal heeft, is gevestigd in de Oostmeetstraat 36. Het korps staat onder leiding van kapitein Dries Depreitere.

Jongeren die interesse hebben om toe te treden tot het korps zijn welkom. Vermits er het minst mensen beschikbaar zijn overdag tijdens de normale werkuren wordt er momenteel voorrang gegeven aan mensen die in Koekelare werkzaam zijn of die in een stelsel werken waarbij ze overdag veelvuldig thuis zijn.

Momenteel vindt in ons land een grondige hervorming van het brandweerlandschap plaats. Er werden brandweerzones gevormd waarbinnen er een verregaande samenwerking komt tussen de verschillende brandweerkorpsen. In West-Vlaanderen zijn er 4 brandweerzones. De gemeente Koekelare werd ingedeeld bij de zone Westhoek. Een basisprincipe van de hervorming is het principe van de snelste adequate hulp. Dit betekent dat het niet langer de gemeentegrenzen zijn die bepalen welk brandweerkorps ergens tussenkomt. Het korps dat het snelst op de plaats van een brand of ongeval aanwezig kan zijn komt tussen, ook al ligt de onheilsplaats in een andere gemeente.

Meer info: Burgemeester Patrick Lansens of Postoverste Kapt. ir. Dries Depreitere. 

Website brandweer Koekelare

VOOR DRINGENDE INTERVENTIES, BEL STEEDS HET NOODNUMMER 112.

Voor niet-dringende interventies dient een vergoeding betaald te worden en contacteer je:

  • Verdelging van wespennesten: contacteer sergeant Jan Pauwels, 0474 35 11 59.
  • Levering van water: contacteer sergeant Jan Pauwels, 0474 35 11 59.
  • De opmaak van brandpreventierapporten: aan te vragen bij de burgemeester.

Nieuwsberichten

Praktisch

Brandweer

Brandweerkazerne
Oostmeetstraat 36
8680 Koekelare
Postoverste
Kapt. ir. Dries Depreitere


E-mail